Takuusäätiö – Miten se toimii?

Takuusäätiö on suomalainen sosiaalialan järjestö, joka myöntää takauksia velkajärjestelylainoihin. Takuusäätiöllä on myös suosittu puhelin- ja chatneuvontapalvelu raha- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille ja se on maksutonta.

Järjestön auttamistoiminnan pääpaino on äkillisesti talousvaikeuksiin joutuneiden ihmisten kanssa. Nykyinen pikavippikulttuuri on ajanut monet ihmiset ahdinkoon ja sitä kautta talousongelmiin. Takuusäätiö mahdollistaa ulospääsyn tästä velkakierteestä

Historia

Takuusäätiö näki päivänvalon 1990-luvun laman kourissa. Aluksi apua oli tarjolla varsin pienelle kohderyhmälle, kuten vankilasta ja muista laitoksista vapautuneille avun tarvitsijoille. Alkupääoma säätiön takaustoimintaan saatiin koottua vuoden 1991 yhteisvastuukeräyksellä.

Säätiön toiminta alkoi pari vuotta ennen velkajärjestelylain voimaantuloa. Vuonna 1994 säätiö sai oikeusministeriöltä tehtävän tiedottaa kansalaisia uudesta velkajärjestelylaista ja kouluttaa uusi ammattikunta velkaneuvojia, joiden vastuu tiedottamisesta ja kouluttamisesta siirtyi kuluttajavirastolle vuonna 2002. Tällöin tuli voimaan valtakunnallinen talous- ja velkaneuvontalaki.

Säätiön alkuvaiheessa takauksia myönnettiin vain pienelle joukolle mutta tilanne muuttui 1990- luvun puolivälissä jolloin takauksia pystyi hakemaan jokainen ylivelkaantunut avun tarvitsija. Samoihin aikoihin säätiö käynnisti maksuttoman ja valtakunnallisen puhelinneuvonnan, Velkalinjan.

Säätiön palvelut

Velkakierre voi syntyä, kun taloutta painaa monta pienempää lainaa esimerkiksi jos omaa taloutta on yritetty paikata pikavipeillä. Pikavipeissä on lähes aina kohtuuttoman suuri korko ja, jos ei ole varovainen, saattaa joutua maksamaan lainansa moninkertaisena takaisin.

Tilannetta pahentaa entisestään jos tähän ahdinkoon hakee helpotusta toisella, suuremmalla pikavipillä, jolloin kyseessä on oppikirjaesimerkki velkakierteestä. Takuusäätiö myöntää takauksen, jonka avulla velallinen voi saada pankista järjestelylainan, jolla voi yhdistää kaikki lainat yhdeksi lainaksi. Tällöin maksettavaksi jää vain yhden lainan korko ja kuukausierän saa säädettyä omiin tuloihin sopivaksi.

Säätiön apua on myös tarjolla ihmisille, jotka ovat kotiutuneet esimerkiksi vankilasta tai muusta laitoksesta. Ihminen, joka on vuosikausia elänyt laitoshoidossa tai vankilassa tarvitsee apua palatakseen normaaliin arkeen, sillä laitoksessa ihminen tottuu nopeasti siihen, että elämän perusasiat hoidetaan tämän puolesta. Äkillinen paluu tavalliseen arkeen saattaa suistaa nopeastikin talousvaikeuksiin ilman ulkopuolista apua.

Säätiö myöntää myös sosiaalisia pienlainoja, jotka on tarkoitettu pienituloisille esimerkiksi kodin hankintoihin, kuten takuuvuokraan, kodinkoneisiin, auton korjaamiseen tai esimerkiksi silmälaseihin. Lainan suuruus on 200-2000 euroa eikä sitä saa käyttää vanhojen velkojen maksuun.

Maksuton velkaneuvonta puhelimitse tai chat-tyyppisesti tietokoneella palvelee ihmisiä kaikissa taloushuolissa. Velkaneuvojat kartoittavat avun tarvitsijan kanssa hänen tulo-, meno- sekä velkatilanteensa. Velkaneuvojat kertovat ratkaisukeinoista ja mistä voi hakea lisää apua.

Apua saa muun muassa pulmiin laskujen maksussa, perinnästä, ulosotosta, luottotietojen menetyksestä, velkaneuvotteluista sekä velkajärjestelyistä. Avun tarvitsijan ei tarvitse valmistautua mitenkään ottaessaan yhteyttä velkaneuvojiin, vaan hän voi yksinkertaisimmillaan kysyä: “Mitä teen?”

Säätiön muu toiminta

Takuusäätiöllä on monta rautaa tulessa. Säätiö kouluttaa aktiivisesti vapaaehtoisia ihmisiä TalousTsemppari -koulutukseen. Vapaaehtoiset koulutetaan kohtaamaan talousvaikeuksissa olevia ihmisiä ja antamaan heille tietoa sekä neuvoja. Koulutuksessa saa valmiudet ottaa raha-asiat puheeksi avun tarvitsijan kanssa, koska usein häpeän tunne estää rahavaikeuksiin joutunutta kertomasta koko totuutta tilanteestaan.

Vapaaehtoisten ihmisten lisäksi myös sidosryhmien sekä yhteistyökumppanien ammattilaiset voivat ottaa osaa tähän maksuttomaan koulutukseen. Koulutus järjestetään yleensä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa kuten esimerkiksi oppilaitoksissa ja riippuen käytettävissä olevasta ajasta on koulutusluentojen aihealueita muun muassa:

  • Ylivelkaantuminen ilmiönä
  • Ihmisten kohtaaminen
  • Raha-asioista puhumisen tärkeys
  • Velkojen selvittelyyn ja järjestelyyn liittyvät asiat
  • Talous- ja velkaongelmissa auttavat tahot

Mikäli aikaa riittää enemmän niin aihealueita on lisäksi:

  • Miten pärjätä arjessa pienemmällä rahasummalla
  • Maksuhäiriömerkinnät
  • Velkojen vanhentuminen
  • Käytännön harjoituksia

Vapaaehtoisten kouluttamisen lisäksi säätiöllä on tarjolla maksuton Penno-palvelu. Penno on verkossa toimiva palvelu, jonka avulla jokainen ihminen voi seurata omaa rahankäyttöään ja se on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille eikä vain velkaongelmista kärsiville.

Sovellus toimii kaikilla laitteilla, joissa on nettiyhteys, eli puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Palvelusta saa parhaan hyödyn kun pitää sovelluksen puhelimessaan ja aina kun tekee ostoksen missä tahansa niin kirjaa sen puhelimella palveluun. Näin pysyy koko ajan kartalla siitä kuinka paljon rahaa kuluu esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin, harrastukseen, mihin tahansa. Käyttäjä saa vapaasti luokitella menot oman mielensä mukaan

Kun ottaa Penno-palvelun käyttöön ja mukaan arkeen niin mahdollistaa esimerkiksi säästämisen johonkin tiettyyn kohteeseen kuten lomamatkaan, saattaa miinuksella oleva talous takaisin plussalle tai muuten vain kartoittaa oma talous ja rahankäyttö tarkasti ja tehokkaasti.

Vertaistukea tositarinoista

Säätiön sivulla voi lukea tositarinoita muiden vastaavanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten selviytymisestä Takuusäätiön tuen avulla. On tärkeää ymmärtää, ettei ole ainoa jolla on vastaavanlainen ongelma.

Sivulla voi myös halutessaan jakaa oman tarinansa ja sillä tavalla auttaa sekä rohkaista muita. Tarinoita on monenlaisia hometalo-ongelmista pikavippikierteeseen, joita lukemalla jokainen ymmärtää, että rahahuolet voivat yllättää jokaisen meistä ja että niistä voi selvitä mutta ei yksin ilman apua.

Varaudu odottamaan

Säätiön takausta hakiessa on varauduttava odottamaan. Helmikuussa 2017 jonossa oli jonossa 128 hakemusta, joiden käsittelyyn kuluu luonnollisesti aikaa. Hakemuksia käsitellään viikoittain ja jonotilannetta pystyy seuraamaan säätiön nettisivulta.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja jonottamisen aikana olisi hyvä varautua täydennystietojen toimittamiseen. Asiointia voi kuitenkin nopeuttaa toimittamalla ajankohtaiset tiedot veloista esimerkiksi perintätoimiston saldotodistukset, tiedot tuloista ja menoista, tiliotteet sekä myös luottokorttien tiliotteet vähintään kolmelta kuukaudelta.