Ostamalla verkkolehden vähennät työvoimaa

Verkkolehdet ovat tätä päivää nykyajan monimediakentällä. Mutta mikä tarkalleen ottaen on verkkolehti ja mitä hyötyjä ja haittoja siitä on yrityksellesi tai yhteisöllesi?

Mikä on verkkolehti?

Verkkolehti on sähköinen lehtijulkaisu, joka välitetään internetin kautta ihmisten luettavaksi. Se on luonteeltaan hyvin samantyyppinen kuin tavallinen paperille painettu aikakausi- tai sanomalehti ja verkkolehden sisältö voi olla painetun version kanssa sisällöltään identtinen tai sitten se tarjoaa lisäsisältöä paperisen lehden tilaajille. Verkkolehden voi perustaa myös yksinään, ilman perinteistä paperista julkaisua.

Nykyään lähes jokaisella paperilla julkaistulla lehdellä on verkossa jonkinlainen verkkolehtiversio ja se on yleensä maksuton, vaikka maksullisiakin löytyy. Verkkolehti tarjoaa yleensä tuoreempaa tietoa, koska sitä pystytään päivittämään useammin kuin perinteistä lehteä.

Uusia mahdollisuuksia

Lehden digitaalinen versio luo lähes rajattomasti mahdollisuuksia ulkoasun suhteen ja sellaisia ominaisuuksia mitä painettuun versioon ei yksinkertaisesti pystytä laittamaan, kuten videoita, animaatioita, kävijälaskureita, äänestyksiä päivänpolttavista aiheista reaaliaikaisine tulosseurantoineen. On myös kovin yleistä, että verkkolehdellä on oma keskustelupalstansa, jossa ihmiset voivat yleensä anonyymisti keskustella maailman tapahtumista.

Verkkolehti voi tarjota lukijalle mahdollisuuden valita itseään kiinnostavat aihealueet kuten talous, kotimaa, urheilu, musiikki jne. Verkkolehdessä on myös mahdollista rajata pois aiheet, joista ei halua nähdä uutisia. Näin verkkolehti muuntautuu erinäköiseksi jokaiselle lukijalle.

Verkkojulkaisu voi olla myös toimittamaton. Tämä tarkoittaa sitä, että se on tietokoneohjelman luoma kokonaisuus. Kuten esimerkiksi RSS-syöte on XML-kieleen perustuva erittäin yksinkertainen verkkosyötemuoto, joita useimmat verkkoselaimet tukevat.

Päivittyvä vai kausittainen lehti?

Verkkolehtiä on karkeasti ottaen kahden tyyppisiä: numeropohjaisia ja jatkuvasti päivittyviä. Numeropohjainen versio muistuttaa eniten perinteisiä printtilehtiä ilmestyessään tasaisin aikavälein ja jatkuvasti päivittyvään versioon tulee koko ajan uutta sisältöä.

Suosittu alusta verkkolehdelle on WordPress. Alusta on helppokäyttöinen, muunneltava, kehittäjäystävällinen ja kaiken muun hyvän lisäksi ilmainen. On olemassa monia firmoja, jotka tekevät verkkolehden asiakkaan puolesta tämän toiveiden mukaan. Maksua vastaan tietysti ja alustana lähes kaikissa on WordPress.

Miksi perustaisin verkkolehden?

Jokainen yritys tai yhteisö kaipaa näkyvyyttä. Halutaan, että kohderyhmä löytää palvelusi luokse ja ottaa sen omakseen. Perinteinen näkyvyyden lisäämisen keino on mainostaminen perinteisissä medioissa.

Verkkolehden etu on siinä, että yhden keskihintaisen lehtimainoksen hinnalla saat käyttöösi oman verkkolehtipalvelun markkinointisi työkaluksi. Lisäksi oman firman tai yhteisön resursseja vapautuu, kun toimituskustannuksiin, painamiseen, jakeluun ja vastaavaan ei enää tarvitse varata resursseja. Verkkolehti on nykyaikaa ja näkyvyydeltään ylivertainen verrattuna perinteiseen printtimediaan.

Verkkolehden avulla yrityksesi toiminta tulee tutuksi, helposti ymmärrettäväksi ja lähestyttäväksi yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Lisäksi yritykselle voidaan luoda sisäinen verkkolehti oman toiminnan uutisointia ja yhteisöllisyyden nostattamista varten.

Käyttämällä hakukoneoptimointia verkkolehden luomisessa varmistetaan kaiken muun hyvän lisäksi se, että julkaisut ovat helposti löydettävissä tavallisen netinkäyttäjänkin toimesta.

Mitä haittaa verkkolehdestä voi olla?

Ei niin hyvää, ettei jotain ikävääkin. Perinteisten lehtitalojen siirtyessä verkkolehtiin joko osittain tai kokonaan häviää väkisinkin työpaikkoja. Esimerkkinä tällaisesta on amerikkalaisen internet- ja mediayhtiö AOL:n ostaessa suositun Huffington Post-verkkolehden. Tämän seurauksena AOL aikoo vähentää noin 900 työpaikkaa. AOL:n liikevaihto oli tippunut neljänä perättäisenä vuonna ja yhtiö aikookin palata kasvun tielle HuffingtonPost:in laadukkaan verkkosisällön avulla.

Kyse on kuitenkin välttämättömästä kehityksen suunnasta eikä yksittäisistä tapauksista. Verkkolehdet ovat tätä päivää ja myös tulevaisuutta. Vaikka tässä siirtymävaiheessa perinteisiltä aloilta häviääkin aluksi työpaikkoja, niin uusia syntyy koko ajan, kun verkkomedia valtaa enemmän ja enemmän alaa.

Voisikin sanoa, ettei verkkolehdestä itsestään ole haittaa, vaan siirtymävaiheessa katoavat työpaikat ovat välttämätön sivutuote perinteisen median siirtyessä enemmän verkkoon.

Yhteenveto

Nykyajan monimediakentän haasteet ajavat perinteistä printtimediaa kohti verkkolehtiä. Tämä on kaksiteräinen miekka, jossa yritykset saavat mittavia säästöjä paino- ja jakelukustannuksissa vähentäessään henkilöstöä. Henkilöstövähennykset taasen ovat huono juttu työntekijöiden näkökulmasta. Kuitenkin uusia työpaikkoja syntyy, kun perustetaan yrityksiä tekemään verkkolehtiä toisille yrityksille.

Verkkolehti muuntautuu käyttäjänsä mukaan ja on jatkuvasti ajan hermolla. Nykyaikainen verkkolehti ei kuitenkaan tule koskaan täysin korvaamaan perinteistä printtilehteä. Aina tulee olemaan se ihmisjoukko joka haluaa uutisensa käsinkosketeltavana, paperisena sanoma- tai aikakausilehtenä.

Verkossa oleva vastine, oli se kuinka hieno ja ajan hermolla tahansa, ei vedä vertoja sille tunteelle, kun aamulla herätessään pistää kahvin tippumaan ja poimii postilaatikosta juuri painosta tulleen, uunituoreen sanomalehden.